Ruĝa stelo
Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!

IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo

Esperanto por la klasbatalo

Serpo kaj martelo

Esperanto por la klasbatalo. Lingvo internacia, demokrata, praktika

    de Stano Keable

IKEK estas organizaĵo de komunistoj kiuj parolas la internacian lingvon Esperanto kaj utiligas ĝin por la klasbatalo de la laboristaro por senklasa komunisma socio.

Ni celas interrilatigi la komunistajn esperantistojn, kaj helpi al la internaciaj rilatoj de la komunistaj kaj klasbatalantaj partioj kaj de la laborista movado.

Al la klaskonsciaj gelaboristoj ni proponas subtenon kaj utiligon de Esperanto kiel demokrata kaj praktika rimedo en la lukto por monda unueco de nia klaso.

La progresemajn esperantistojn ni vokas al subteno de la lukto de la laboristaro. Nur la monda laborista klaso, bone organizita kun demokrata politika programo, kapablas gvidi la homaron preter la kontraŭ-homa infero, kiun alportas la kapitalismo.


Aktuala Statuto de IKEK.  Legu pli...

Aliĝu al IKEK. Legu pli...

24-apr-2016
Jozefo Stalino kaj nia socialismo. Respondo de V. Lutermano al Maria Prilepskaja: «J. Stalin kaj nia socialismo».  Legu pli...

20-apr-2016
J. Stalin kaj nia socialismo. M. Prilepskaja, Rusio. Legu pli...

10-apr-2016
Taktika fleksebleco, politika principo. Bernie Sanders nepre kandidatiĝu kiel sendependa socialisto en la prezidenta baloto, argumentas Eddie Ford.  Legu pli...

3-apr-2016
Armiloj de genocida detruo. Nukleaj armiloj minacas katastrofegan akcidenton jam pretan okazi, avertas Yassamine Mather.  Legu pli...

10-mar-2016
Internacia Tago de la Virino: Liberigo de la virino — la tasko de la gekomunistoj! Artikolo de Komunista Iniciato, Germanio.  Legu pli...

7-mar-2016
Turniĝo de la tajdo. La Bolivia «vojo al socialismo» montriĝis aldona sakstrato, diras Eddie Ford.  Legu pli...

29-feb-2016
Karnavalo de reakcio. David Cameron vokis referendumon pri EU-membreco de Britio por la 23-a de Junio. Nenia flanko en la referenduma kampanjo meritas maldekstran subtenon, diras Paul Demarty.  Legu pli...

1-feb-2016
Intervjuo kun A. Rubiks, farita de Abik Elkin en Vesti Segodnja (Informoj hodiaŭ).  Legu pli...

04-jan-2016
Artikolo de Sergej Tiŝĉenko en ĵurnalo Vesti Segodnja: Alia lando.  Legu pli...

18-nov-2015
M. N. Rjutin, 1932: Stalino kaj krizo de la proletara diktaturoLegu pli...

18-nov-2015
Pri la atencoj en Parizo 13.11.2015. Deklaro de la Komunista Iniciato (Germanio).  Legu pli...

18-nov-2015
Pri la atencoj en Parizo 13.11.2015. Deklaro de la Nacia Sekretario de la Franca Komunista Partio.  Legu pli...

12-nov-2015
La nefleksebla Alfred Rubiks. Artikolo pri la estinta gvidanto de Latvia Komunista Partio, politika malliberulo dum 8 jaroj, nun prezidanto de Latvia Socialista Partio, tradukita de Andris Natinŝ.  Legu pli...

11-nov-2015
En Turkio socialismo venkos. Artikolo pri la Turka Komunista Partio en A Szabadság, organo de la Komunista Partio de Hungario. Legu pli...

10-nov-2015
Javier Rodríguez Perera: Daŭras la Granda Oktobra Socialisma Revolucio. Artikolo el kuba gazeto Juventud Rebelde, tradukita de V. Lutermano.  Legu pli...

07-nov-2015
Proklamo de la Rusia sekcio de LP-IKO pri la 98-a datreveno de la Granda Oktobra socialisma revolucioLegu pli...

02-nov-2015
Adorantoj de mortinta skoto. Ĉu Adam Smit estis ĉampiono de “libera merkato kaj klasikaj liberalaj vidpunktoj”? Chris Gray pensas, ke ne. Artikolo en Weekly Worker, tradukita el la angla far Renato Corsetti kaj Stano Keable.  Legu pli...

26-okt-2015
Maldekstra Partio Eŭropa — kune kun kapitalistoj. Redaktora artikolo en A Szabadság, organo de la Komunista Partio de Hungario, tradukita el la hungara de Johano Petik.  Legu pli...

14-okt-2015
Pri la 70-a datreveno de Laborpartio de Koreio. Redaktora artikolo en A Szabadság, organo de la Komunista Partio de Hungario, tradukita el la hungara de Johano Petik. Legu pli...

13-okt-2015
Por kio hodiaŭ luktu komunistoj? Artikolo de Nikita Riĵkov, RKSM (Rusia komunista unio de junularo), elrusigita de Jurij Finkel. Legu pli...

11-okt-2015
IKEK-informilo n-ro 1: PDF

28-sep-2015
Ni prezentas kurson de marksismo, kiun gvidas Vilhelmo Lutermano en respektiva Yahoo-grupo. En nia rubriko Kurso de marksismo ni donas ĉiujn lernomaterialojn de la kurso, laŭmezure de ties iro.

17-a Internacia Konferenco de IKEK 2008/06/16–19, Roterdamo, Nederlando.  Legu pli...

16-a Internacia Konferenco de IKEK 2007/09/12–16, Dobriĉovice, Ceĥio.  Legu pli...
© IKEK. Ĉiuj rajtoj rezervitaj por ĉiuj landoj. Reprodukto, ekstrakto aŭ traduko en kiun ajn lingvon nur kun agnosko de la fonto.